Teknik och Miljö
för ett levande samhälle.

Ett levande samhälle för oss är ett samhälle i ständig förändring, men som ändå lever i takt med sina tillgångar. Förändring med ett hållbarhetsperspektiv, med andra ord. Därför har vi alltid med både teknik- och miljöansvaret som delar i det vi gör.

Till skillnad mot de stora drakarna i branschen, som samlar alla kompetenser under ett och samma tak, arbetar vi efter en annan strategi. När det så krävs tar vi in de resurser som behövs för att tillföra rätt kunskap, i rätt skeden av projekten. Det gör att vi kan åta oss både små och stora projekt, men utan onödiga overheadkostnader. Vi tror att det blir enklare och smidigare för dig som kund att arbeta med oss. Beviset är våra goda och långsiktiga kundrelationer.

Allt handlar om att lösa dina projekt på bästa sätt. Även om förutsättningarna förändras under projektets gång. Samhällsbyggnad med en stor portion sunt förnuft. »»»

Ha en skön sommar!

HA EN SKöN SOMMAR!

Vecka 28-31 är de flesta av oss på semester, vi läser våra mail sporadiskt och kan vid akuta frågor nås via telefon. Vi önskar våra kunder, samarbetspartners och övriga kontakter en riktigt härlig sommar! »»»

Pressmeddelande - BGM har förvärvats av Mitta

PRESSMEDDELANDE - BGM HAR FöRVäRVATS AV MITTA

Läs mer här »»»

Utbildning inom geoteknik och miljögeo till hösten!

UTBILDNING INOM GEOTEKNIK OCH MILJöGEO TILL HöSTEN!

Nu genomför vi vår uppskattade utbildning på de orter där vi har våra kontor, se mer här »»»

Fler nyheter »»»